×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Hoạt động] 3VS3 Liên Server

19:11:34 2017/07/11


◇ 3VS3 liên server mở 13h00 hàng ngày 


3vs3.jpg


1. Đạt Lv40 được tham gia chiến trường 3VS3 liên server

2. Mỗi ngày có 10 lượt khiêu chiến

3. Khiêu chiến đơn 2 phút, đánh bại đội nhiều người sẽ thắng, ưu tiên đánh bại 10 người đối địch trước sẽ thắng, 1 bên 3 người thoát hoặc rớt mạng sẽ thua

4. Tham gia sẽ nhận được điểm, đạt yêu cầu sẽ tăng cấp bậc 3VS3.

5. Mỗi ngày 0:00 căn cứ cấp bậc phát thưởng.

6. 00:00 thứ 2 hàng tuần căn cứ hạng để phát thưởng.

7. [Đặc biệt] Không thể tổ đội trong map chuẩn bị và chiến trường 3VS3, người chơi tổ đội với người khác cùng khoảng cấp tại server rồi mới vào map.