×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[HOT] Phe Chiến

13:06:26 2017/07/14

◇ Phe Chiến mở 21:10 - 21:30 mỗi thứ 2 hàng tuần


596850e961188.png  1. Tham dự Phe Chiến có thể nhận Chiến công, có thể dùng để đổi đạo cụ quý hiếm tại Shop Chiến Công

  2. Tham gia sự kiện Doanh Chiến có thể tới map sự kiện liên tục nhận exp

  3. Trong Phe Chiến đánh bại người phe địch, đánh bại Hư Không Ma Thú, thu thập vật tư phe đều được cộng điểm

  4. Trong Phe Chiến liên tục đánh bại người phe địch hoặc đánh bại người trong trạng thái Liên Sát có thể nhận thêm nhiều điểm thưởng.

  5. Điểm thưởng sau khi kết thúc sự kiện tự động hoán đổi thành chiến công