×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Nhân vật] Tọa kỵ

12:25:25 2019/11/21

Tọa kỵ tăng nhiều chỉ số sức mạnh


Dùng Đan nâng bậc tọa kỵ để tăng cấp


5dd6422c9bf1b.png