×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] 72 phép biến hóa

17:14:25 2019/11/21

Triệu hoán: Tầm bảo có cơ hội nhận mảnh thần tướng, sách kỹ năng và các vật phẩm khác. Khi tầm bảo tới các mốc nhất định sẽ nhận thêm mảnh tướng kỳ này.

5dd654e217e3d.png


Đồ giám: Khi có đủ mảnh, ấn Kích hoạt để triệu hồi thần tướng. Thần tướng có 4 kỹ năng thiên phú đặc biệt

5dd656804f902.png


Thần tướng: sử dụng ngọc EXP (thấp, trung, cao) để nâng cấp thần tướng, tăng mạnh chỉ số cơ bản. Tiêu thêm mảnh thần tướng để nâng cấp sao

5dd6571940185.png


Thần tướng có thể trang bị 8 ô sách kỹ năng

5dd65767a1c4e.png