×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Hướng dẫn] Kỹ năng

17:02:28 2019/11/22

Kỹ năng phái:

Mỗi phái có 3 kỹ năng cơ bản, sử dụng kỹ năng càng nhiều càng tăng độ thuần thục, khi thanh thuần thục đầy sẽ tăng cấp kỹ năng

5dd7a12a5c5d6.png


Kỹ năng đặc biệt:

5dd7a18e140cf.png


Kỹ năng thần khí: 

Kích hoạt các thần khí sẽ mở thêm kỹ năng mới với nhiều hiệu ứng đa dạng

5dd7a2647f650.png


Kỹ năng tiên pháp:

Sử dụng sách kỹ năng để nâng cấp các kỹ năng tiên pháp, tăng chỉ số cơ bản

5dd7a2d50046a.png


Kỹ năng chuyển sinh:

Sau khi chuyển sinh có thể học thêm nhiều kỹ năng mới, tăng mạnh chỉ số cơ bản theo % và cường hóa 3 kỹ năng phái cơ bản

5dd7a407b3186.png