×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Thần khí

17:08:55 2019/11/22

Vượt thí luyện ải nhất định có thể kích hoạt Thần khí tương ứng, các Thần khí tăng nhiều thuộc tính cơ bản kèm theo hiệu ứng đặc biệt

- Trúng độc: Khi công có xác suất khiến địch bị trúng độc

- Giảm tốc: Khi công có xác suất khiến địch bị giảm tốc

- Choáng: Khi công có xác suất khiến địch bị choáng


5dd7a55e85cd0.png


Thần hồn:

Sử dụng đan thần linh để cường hóa thần khí

5dd7a5f4357a6.png