×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Chợ

17:18:21 2019/11/22

Trong tính năng Chợ, bạn có thể tự do mua bán các trang bị và vật phẩm.


Tuy nhiên sau khi rao bán thành công một vật phẩm và nhận về KNB, lượng KNB đó sẽ được tính là KNB không thể giao dịch (tức là ko dùng được trong mục đích mua bán, không thể dùng số KNB đó để mua đồ trên Chợ)


Các vật phẩm được bày bán sẽ có một mức giá giới hạn, bạn không thể ra giá quá cao vượt mức giới hạn này (tùy thuộc và độ hiếm của vật phẩm)


5dd7a75fbf861.png