×

TIN TỨC SỰ KIỆN

[Tính năng] Nhà - Tranh bá nhà

12:37:29 2019/11/28

5ddf4f00c31df.png

 1. Người chơi sản xuất nguyên liệu trong Nhà, thu hoạch thưởng và nguyên liệu nhận thêm nhiều lực chiến

 2. Tất cả các kiến trúc thăng cấp đều tốn Nước thánh. Thành chính tốn thêm Quỹ, thăng cấp xong tăng thuộc tính kiến trúc

 3. Suối nước thánh quyết định tốc độ sản xuất nước thánh, mỗi phút tăng 1 lần. Bể chứa nước quyết định giới hạn dung lượng nước thánh

 4. Tiến độ sản xuất đạt 100% có thể bị người khác trộm mất 20% tổng sản lượng hiện có. Sau khi bị trộm sẽ tiếp tục sản xuất

 5. Chỉ được đồng thời thăng cấp 1 kiến trúc, thuê người làm được thăng cấp 2 kiến trúc

 6. Nhà của mình và nhà của bạn khi thao tác có xác suất xuất hiện sự kiện đặc biệt, hoàn thành sự kiện có xác suất nhận thêm thưởng

image.png

image.png

Tranh bá nhà: 

5ddf516e1ddc1.png

 1. Hàng ngày người chơi được nhận miễn phí 3 lệnh nhà, dùng để chiếm lãnh địa hoặc cướp nước thánh

 2. Mỗi người chơi chỉ cùng lúc chiếm một lãnh địa, sau mỗi lần chiếm sẽ CD 1 tiếng, trong khoảng thời gian này không thể chiếm lĩnh hoặc di dời

 3. 12:00 - 24:00 hàng ngày mở Công thành chiếm nước thánh, chú ý thời gian để tham gia

 4. Mỗi lần làm mới lãnh địa, người chơi nhận 1 khiên bảo vệ giúp không bị người chơi khác tấn công trong 1 khoảng thời gian nhất định

 5. Trong khi dùng khiên, nếu chủ động tấn công sẽ mất hiệu quả khiên, có thể tiêu KNB để mua khiên


Cài đặt trận hình:

Trận hình dùng để tấn công hoặc phòng thủ trong Tranh bá nhà, dùng nước thánh để chiêu mộ bạn hoặc thành viên bang giúp đỡ

image.png