×

TIN TỨC SỰ KIỆN

Sự kiện mở Server - Đua TOP Lực Chiến

18:48:34 2020/02/14

Truy tìm Thiên Hạ Đệ Nhất 

Máy chủ Nhất Kiếm S23 trở đi


1. Thời gian: Các máy chủ mới tính từ máy chủ Nhất Kiếm S23 (Từ ngày 10/02) đến ngày mở server thứ 15.

2. Nội dung: TOP 5 Tiên Hữu có lực chiến cao nhất trong máy chủ sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn (Lưu ý: Các Tiên Hữu phải từ 5 triệu Lực Chiến trở lên mới được tính vào BXH)

3. Phần thưởng:


image.png


**Lưu ý:

1. Máy chủ S23 mở ngày 10/02 thì thời gian sự kiện là từ ngày 10/02 đến 24h00 ngày 24/02/2020

2. TOP phần thưởng chỉ tính những Tiên Hữu có từ 5 triệu Lực Chiến trở lên  (Ví dụ: máy chủ Nhất Kiếm S23 chỉ có 3 Tiên Hữu đạt mốc 5 triệu lực chiến thì chỉ tính phần thưởng TOP 3 , TOP 4 - 5 trống)

3. Phần thưởng ingame trao sau 3 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện

4. KNB nhận được là KNB không khóa, không tính VIP, không tính vào sự kiện.

5. Sự kiện này tính theo từng server riêng lẻ.(Không phải Cụm Server)