×

TIN TỨC SỰ KIỆN

Sự kiện mở server - Đua TOP Lực Chiến

11:13:22 2020/03/12

Truy tìm Thiên Hạ Đệ Nhất 


1. Thời gian: Từ ngày đầu tiên mở server đến ngày mở server thứ 7.

2. Nội dung: TOP 5 Tiên Hữu có lực chiến cao nhất trong máy chủ sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn (Lưu ý: Các Tiên Hữu phải từ 4 triệu Lực Chiến trở lên mới được tính vào BXH)

3. Phần thưởng:


image.png


**Lưu ý:

1. Ví dụ: Máy chủ S43 mở ngày 20/05 thì thời gian sự kiện là từ ngày 20/05 đến 24h00 ngày 26/05/2020

2. TOP phần thưởng chỉ tính những Tiên Hữu có từ 4 triệu Lực Chiến trở lên  (Ví dụ: máy chủ Nhất Kiếm S30 chỉ có 3 Tiên Hữu đạt mốc 4 triệu lực chiến thì chỉ tính phần thưởng TOP 3 , TOP 4 - 5 trống)

3. Phần thưởng ingame trao sau 3 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện

4. KNB nhận được là KNB không khóa, không tính VIP, không tính vào sự kiện.

5. Sự kiện này tính theo từng server riêng lẻ.(Không phải Cụm Server)