×

TIN TỨC SỰ KIỆN

Sự kiện mở Server - Đua TOP Lực Chiến

17:07:41 2020/06/04

Truy tìm Thiên Hạ Đệ Nhất 

(Phần thưởng này áp dụng từ máy chủ Nhất Kiếm S46 trở đi)


1. Thời gian: Từ ngày đầu tiên mở server đến ngày mở server thứ 7.

2. Nội dung: TOP 5 Tiên Hữu có lực chiến cao nhất trong máy chủ sẽ nhận phần thưởng hấp dẫn (Lưu ý: Các Tiên Hữu phải từ 5 triệu Lực Chiến trở lên mới được tính vào BXH)

3. Phần thưởng:


image.png


**Lưu ý:

1. Ví dụ: Máy chủ S46 mở ngày 05/06 thì thời gian sự kiện là từ ngày 05/06 đến 24h00 ngày 11/06/2020

2. TOP phần thưởng chỉ tính những Tiên Hữu có từ 5 triệu Lực Chiến trở lên  (Ví dụ: máy chủ Nhất Kiếm S46 chỉ có 3 Tiên Hữu đạt mốc 5 triệu lực chiến thì chỉ tính phần thưởng TOP 3 , TOP 4 - 5 trống)

3. Phần thưởng ingame trao sau 3 ngày kể từ khi kết thúc sự kiện

4. KNB nhận được là KNB không khóa, không tính VIP, không tính vào sự kiện.

5. Sự kiện này tính theo từng server riêng lẻ.(Không phải Cụm Server)

6. Phần thưởng trao 1 lần sau khi kết thúc sự kiện (Kể cả phần thưởng KNB)

7. Phần thưởng này áp dụng từ máy chủ Nhất Kiếm S46 trở đi